Agrarisch recht

Heeft u als pachter of verpachter een geschil of heeft u een ruilverkavelings­kwestie? Dan is een advocaat met verstand van agrarisch recht noodzakelijk voor advies of rechtsbijstand.

Agrarisch recht is een verzamelnaam voor verschillende rechtsgebieden waarmee een agrariër bij de uitoefening van zijn landbouwbedrijf mee te maken kan krijgen. Zoals:

  • Pacht
  • Ruilverkaveling
  • Mestwetgeving
  • Natuurwetgeving
  • Productierechten (melkquotum, bietenquotum, varkensrechten, pluimvee-eenheden, toeslagrechten)
  • Milieurecht

Er zijn relatief weinig advocatenkantoren die thuis zijn in de wereld van het agrarisch recht. Maar Driehoek Advocaten is al sinds de oprichting in 1997 sterk georiënteerd op agrarische ondernemers. Dat is een gevolg van onze strategische alliantie met accountantskantoor Flynth (voorheen GIBO Groep) die ook veel landbouwbedrijven als klant heeft.

De beoefening van het pachtrecht is een vak apart, want er zijn veel valkuilen. De pachtwetgeving kent veel dwingend recht dat afspraken tussen een pachter en verpachter opzij kan zetten. Hier geldt dus niet automatisch wat partijen hebben afgesproken. Daarom is het van belang u goed te laten adviseren door iemand met kennis van zaken. Driehoek Advocaten heeft al talloze pachtprocedures gevoerd, zowel voor de pachter als de verpachter.

Juridische vragen of conflicten op het gebied van agrarisch recht hebben soms ook te maken met overheidsbesluiten. Bijvoorbeeld in het kader van de mestwetgeving, milieuregelgeving, bestemmingsplannen, natuurregelgeving of subsidies. Feitelijk gaat het dan om het bestuursrecht, maar omdat het betreffende besluit betrekking heeft op de landbouw wordt dit ook wel tot het agrarisch recht gerekend. Driehoek Advocaten is ook altijd sterk geweest in het bestuursrecht.

Mr. H.E. Davelaar
Mr. J.J. Paalman