Contractenrecht

Sommige contracten zijn zo belangrijk dat uw inkomsten, uw bedrijf of uw toekomst daarvan afhangen. Een goed contract kan veel ellende voorkomen. Of wilt u juist weer van het contract af? Een advocaat contractenrecht van Driehoek Advocaten kan u helpen bij het opstellen van een goed contract of bij het mogelijk ontbinden van een contract. Onze contractenrecht advocaten hebben veel ervaring en zijn gespecialiseerd in dit rechtsgebied. Zoekt u dus ondersteuning op het gebied van contractenrecht? Onze advocaten kunnen u bijstaan. Neem contact met ons op en wij ondersteunen u graag bij uw contracten.

Wat is het contractenrecht?

Het contractenrecht regelt de verhouding tussen twee partijen die een overeenkomst met elkaar hebben gesloten. Het contractenrecht, ook wel overeenkomstrecht genoemd, gaat zoals het doet vermoeden over contracten en overeenkomsten. Het woord contract is geen juridische term. In de wet wordt namelijk altijd gesproken over een overeenkomst en deze kan mondeling of schriftelijk worden gesloten. Vandaar dat dit recht ook wel “overeenkomstrecht” wordt genoemd. Er zijn talloze overeenkomsten of contracten, zoals:

  • Koop/huur
  • Lening/schenking/pacht
  • arbeidsovereenkomst
  • verzekering
  • aannemingsovereenkomst

Naast het contractenrecht kan Driehoek Advocaten u ook ondersteunen bij andere rechtsgebieden. Hierbij kunt u denken aan onder andere arbeidsrecht, ondernemingsrecht, bestuursrecht en diverse andere gebieden. Bekijk voor al onze diensten onze website. Heeft u een probleem of wilt u graag zoveel mogelijk problemen voorkomen? Dan kan Driehoek Advocaten u ondersteunen op diverse rechtsgebieden. Onze advocaten helpen u graag verder!

 

Mondelinge of schriftelijke contracten/overeenkomsten

Voor de meeste overeenkomsten geldt geen vormvereiste. Een mondelinge overeenkomst is even geldig als een overeenkomst op schrift. Wanneer er later onenigheid over de inhoud van de overeenkomst ontstaat, dan biedt een schriftelijke overeenkomst meer houvast. Echter is dit weer niet het geval bij standaardcontracten het geval, dit zijn contracten die bijvoorbeeld op internet zijn gevonden. Doordat deze contracten nog wel eens afwijken van wat er daadwerkelijk bedoeld werd door de partijen. Wat is dan geldig? Hetgeen waarvoor getekend is of wat daadwerkelijk bedoeld werd. Daarnaast kunnen algemene voorwaarden, de kleine letters, onbedoeld grote gevolgen hebben. Vaak leiden contractuele geschillen tot aansprakelijkheid van de contractspartner. Daarover kunt u meer lezen bij aansprakelijkheidsrecht. Onze advocaat contractenrecht kan u helpen door problemen te voorkomen en goede contracten op te stellen, maar kan ook helpen wanneer u een contract wilt ontbinden. Zoekt u een contractenrecht advocaat? Neem dan nu contact met ons op!

 

Advocaat contractenrecht van Driehoeks Advocaten

Het contractenrecht is veelomvattend, daarom zijn er verschillende momenten waarbij een contractenrecht advocaat u kan helpen. Daarbij is het voorkomen van een probleem prettiger, dan een contractueel probleem oplossen. Contractenrecht kan zich in de volgende situaties voordoen:

  • Hoe sluit je een overeenkomst. Gelden er vormvereisten?
  • U heeft de overeenkomst gesloten met een onjuiste voorstelling van zaken (dwaling)
  • De contractspartner komt zijn afspraken niet na (wanprestatie)
  • U lijdt schade door wanprestatie van de contractspartner
  • U wilt van uw contract af, kan dat en zo ja, hoe?

Contractuele geschillen kunnen op verschillende manieren worden opgelost, daar kan de advocaat contractenrecht van Driehoek Advocaten bij helpen. Lukt het via minnelijk overleg niet, dan kan de zaak worden voorgelegd aan de rechter. Maar er zijn ook andere mogelijkheden om een geschil te beslechten, bijvoorbeeld via arbitrage, bindend advies of de inschakeling van een mediator. Driehoek Advocaten adviseert u met plezier.

Advocaten met dit specialisme

Gera van Lent

Gera van Lent

Advocaat | Almelo

Jan Paalman

Jan Paalman

Advocaat | Almelo