Bestuursrecht

De overheid is er voor iedereen, maar ondanks het algemeen belang komen particuliere belangen nog wel eens in de knel. Dan heeft u behoefte aan bescher­ming tegen de overheid. Dat is het domein van de bestuursrecht advocaat. Driehoek Advocaten heeft verschillende specialismen, waarvan bestuursrecht er één van is. Onze bestuursrecht advocaat kan u ondersteunen bij diverse belangen. Heeft u behoefte aan een advocaat bestuursrecht? Neem dan contact met ons op en wij helpen u graag met uw zaak. Wilt u graag meer weten of met ons in gesprek gaan? Ook dan kunt u contact met ons opnemen!

Bestuursrecht: verhouding tussen burgers/bedrijven en de overheid

Het bestuursrecht regelt de verhouding tussen burgers/bedrijven en de overheid. Wanneer we spreken over de overheid, dan kan dit de gemeente, de provincie of de rijksoverheid zijn, maar ook bijvoorbeeld een waterschap. Binnen het bestuursrecht zijn er enkele besluiten waar onenigheid over kan ontstaan tussen de burgers/bedrijven en de overheid.

  • Vergunningen
  • Ontheffingen
  • Vrijstellingen
  • Subsidiebesluiten
  • Verkeersbesluiten
  • Handhavingsbesluiten (last onder dwangsom of bestuursdwang)

Wanneer er onenigheid is ontstaan, dan kunt u samen met een advocaat bestuursrecht in gesprek gaan om te bespreken of u een zaak kunt aanspannen. Aangezien het bestuursrecht een ingewikkeld specialisme is, kan niet elke advocaat u hierbij helpen. Daarom zal u moeten kiezen voor een bestuursrecht advocaat die kennis heeft van deze zaken en u kan voorzien van passend advies. Driehoek Advocaten helpt u hier graag bij. Neem contact op en maak een afspraak!

Bezwaar maken met een advocaat bestuursrecht

Is er een besluit genomen dat volgens u onterecht is of op ongegronde redenen is gemaakt? Dan kunt u zich verzetten tegen het genomen besluit. Daarbij is het inschakelen van een bestuursrecht advocaat wel een vereiste. De advocaat kan u voorzien van de juiste adviezen en de zaak doornemen om te kijken of er een kans van slagen is. Gaat u zich verzetten? Dan kunt u zich verzetten tegen een besluit op drie niveaus. Tijdens het proces wordt u uiteraard bijgestaan door de advocaat bestuursrecht.

  1. Bezwaar maken bij het overheidsorgaan dat het onwelgevallige besluit heeft genomen.
  2. Worden uw bezwaren ongegrond verklaard, dan kunt u het besluit laten toetsen door de rechter.
  3. Indien de sector bestuursrecht van de rechtbank u in het ongelijk stelt, dan kunt u ten slotte in hoger beroep.

Advocaat bestuursrecht een ingewikkeld specialisme

Het bestuursrecht is zeer gecompliceerd en te ingewikkeld om het er “even” bij te doen als advocaat, een echt specialisme. Dat komt doordat het divers is en elk deelterrein zijn eigen wet- en regelgeving heeft. De wetgeving van elk deelterrein is uitgewerkt in afzonderlijke wetten die op hun beurt zijn uitgewerkt in regelingen en besluiten met daarin tal van verwijzingen waardoor de regelgeving vaak lastig leesbaar is. Bovendien verandert de wet- en regelgeving van het bestuursrecht zeer regelmatig. Als gevolg daarvan is er dikwijls overgangsrecht van toepassing. Het bestuursrecht staat daarom garant voor een constante stroom aan jurisprudentie. Het bijhouden daarvan is noodzakelijk om cliënten in het bestuursrecht adequaat te kunnen bijstaan.

Driehoek Advocaten heeft meerdere advocaten in dienst die wel in het bestuursrecht zijn gespecialiseerd en jarenlange ervaring hebben. Dagelijks behandelen onze advocaten bestuursrechtzaken. Op zoek naar andere rechtsgebieden? Wij kunnen u onder andere ook helpen bij arbeidsrecht, ondernemingsrecht of aansprakelijkheidsrecht. Ongeacht de rechtsgebieden, onze advocaten staan u graag bij en kunnen u voorzien van passende adviezen.

Advocaten met dit specialisme

Jan Paalman

Jan Paalman

Advocaat | Almelo