Bestuursrecht

De overheid is er voor iedereen, maar ondanks het algemeen belang komen particuliere belangen nog wel eens in de knel. Dan heeft u behoefte aan bescher­ming tegen de overheid. Dat is het domein van de bestuursrechtadvocaat.

Het bestuursrecht regelt de verhouding tussen burgers/bedrijven en de overheid. De overheid kan de gemeente, de provincie of de rijksoverheid zijn, maar ook bijvoorbeeld een waterschap. Besluiten waar onenigheid over kan ontstaan zijn:

  • Vergunningen
  • Ontheffingen
  • Vrijstellingen
  • Subsidiebesluiten
  • Verkeersbesluiten
  • Handhavingsbesluiten (last onder dwangsom of bestuursdwang)

Het zich verzetten tegen een besluit kan op drie niveaus:

  1. Bezwaar maken bij het overheidsorgaan dat het onwelgevallige besluit heeft genomen.
  2. Worden uw bezwaren ongegrond verklaard, dan kunt u het besluit laten toetsen door de rechter.
  3. Indien de sector bestuursrecht van de rechtbank u in het ongelijk stelt, dan kunt u ten slotte in hoger beroep.

Het bestuursrecht is zeer gecompliceerd. Dat komt doordat het divers is en elk deelterrein zijn eigen wet- en regelgeving heeft. De wetgeving van elk deelterrein is uitgewerkt in afzonderlijke wetten die op hun beurt zijn uitgewerkt in regelingen en besluiten met daarin tal van verwijzingen waardoor de regelgeving vaak lastig leesbaar is. Bovendien verandert de wet- en regelgeving van het bestuursrecht zeer regelmatig. Als gevolg daarvan is er dikwijls overgangsrecht van toepassing. Het bestuursrecht staat daarom garant voor een constante stroom aan jurisprudentie. Het bijhouden daarvan is noodzakelijk om cliënten in het bestuursrecht adequaat te kunnen bijstaan.

Bestuursrecht is te ingewikkeld om er ‘even’ bij te doen als advocaat. Het is met recht een specialisme. Driehoek Advocaten heeft meerdere advocaten in dienst die wel in het bestuursrecht zijn gespecialiseerd en jarenlange ervaring hebben. Dagelijks behandelen onze advocaten bestuursrechtzaken.

Advocaten met dit specialisme

Emiel Davelaar

Emiel Davelaar

Advocaat | Zwolle

Jan Paalman

Jan Paalman

Advocaat | Almelo