Te laat bezwaar ingediend tegen een besluit?

mrt 13, 2023

Te laat bezwaar ingediend tegen een besluit? Als het bestuursorgaan de termijnoverschrijding door de vingers ziet en een inhoudelijke beslissing neemt op het bezwaarschrift, dan kan in beroep niet alsnog een niet-ontvankelijkverklaring volgen.

Dit is inmiddels vaste jurisprudentie geworden in het bestuursrecht na de kindertoeslagenaffaire (ECLI:NL:RVS:2021:1730 en ECLI:NL:RVS:2022:3737). In deze nieuwe jurisprudentie geldt als uitgangspunt dat de bestuursrechter niet ambtshalve of op initiatief van het bestuursorgaan beoordeelt of het bezwaarschrift tijdig is ingediend. Dit betekent dat als het bezwaarschrift na afloop van de bezwaartermijn en dus te laat is ingediend, en het bestuursorgaan desondanks het bezwaarschrift ontvankelijk verklaart en een inhoudelijk besluit neemt, daar in beroep of hoger beroep niet op terug kan worden gekomen.

De bezwaarmaker kan dus met een gerust hart beroep indienen tegen de inhoudelijke beslissing op zijn bezwaarschrift. De rechter zal in beroep niet ambtshalve (op eigen initiatief) oordelen dat het bezwaar te laat is ingediend en niet-ontvankelijk had moeten worden verklaard. Ook als het bestuursorgaan in beroep als verweer voert dat het bezwaarschrift – achteraf gezien – te laat is ingediend en daarom niet-ontvankelijk had moeten worden verklaard, zal de rechtbank dat verweer passeren.

Kortom: als het bestuursorgaan een inhoudelijke beslissing heeft genomen op een te laat ingediend bezwaarschrift, dan is het bezwaarschrift definitief ontvankelijk. In beroep en hoger beroep wordt daaraan niet getornd door de rechter. Discussie over eventuele termijnoverschrijding is dan een gepasseerd station.

Deel dit bericht

Emiel Davelaar
Emiel Davelaar

Advocaat

Emiel Davelaar is in 1988 afgestudeerd in Nederlands Recht (privaatrecht) aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Zijn specialisaties liggen op het terrein van bestuursrecht (met name ruimtelijke ordening en milieu), agrarisch recht en privaatrecht voor zover dit betrekking heeft op grond en gebouwen.

Zijn hart ligt bij het bijstaan van personen en bedrijven in juridisch complexe situaties en hen hier doorheen te loodsen. Resultaatgericht en transparant. Emiel is lid van de specialisatieverenigingen Vereniging voor Agrarisch Recht Advocaten en de Vereniging voor bestuursrecht. Daarnaast is hij lid van de Commissie Bezwaarschriften van een gemeente in Overijssel en is hij secretaris van het Zwolsch Juridisch Genootschap.

In zijn vrije tijd trekt Emiel er graag op uit met zijn gezin, is hij vaak onderweg op de fiets, op bergschoenen of in zijn youngtimer en leest hij graag over geschiedenis en cultuur.