Al onze advocaten schrijven geregeld over diverse onderwerpen die met het recht te maken hebben. Ook vind je hier algemene nieuwsberichten over juridische zaken en over ons zelf.

Driehoek gaat verhuizen

Wij gaan zowel in Zwolle als in Almelo verhuizen. Meer over wanneer en waar naartoe lees je in dit artikel.

Voorkeursrecht van koop bij pacht

Niet in alle gevallen heeft een pachter een voorkeursrecht van koop als er sprake is van een reguliere pachtovereenkomst.

Werken tijdens ziekte?

Het komt voor dat werknemers die zich ziekgemeld hebben, betaald werk verrichten bij een derde. Welke risico’s lopen zij hiermee?

Wel eens van een codicil gehoord?

Na een overlijden is er wel eens onduidelijkheid bij nabestaanden over wat de overledene zou hebben gewild. Valt dat te voorkomen?