Al onze advocaten schrijven geregeld over diverse onderwerpen die met het recht te maken hebben. Ook vind je hier algemene nieuwsberichten over juridische zaken en over ons zelf.

Wel eens van een codicil gehoord?

Na een overlijden is er wel eens onduidelijkheid bij nabestaanden over wat de overledene zou hebben gewild. Valt dat te voorkomen?

Onderschat een concurrentiebeding niet

U krijgt een beslissing van de rechter en bent in het gelijk gesteld. Eindelijk gerechtigheid! De tegenpartij mag u gaan betalen. Dat is uiteraard een feestje waard, maar juich niet te vroeg. Wat als de tegenpartij geen geld heeft?

Zonneparken

Deze exploitanten bieden de grondeigenaar een contract aan waarin de grondeigenaar zich verplicht om zijn grond beschikbaar te houden voor de exploitatie van zonnepanelen. Bij de plaatsing van de zonnepanelen wordt de grondeigenaar vaak een aantrekkelijke jaarlijkse vergoeding in het vooruitzicht gesteld.

Gemeentelijke groenstroken

Met regelmaat wordt er in Nederland geprocedeerd over groenstroken van de gemeente of andere stukken gemeentegrond die door een bewoner in gebruik zijn genomen, bijvoorbeeld als onderdeel van zijn tuin. Gemeenten blijken nogal eens als verliezende partij uit deze procedures te komen.

Gelijk krijgen bij de rechter, maar dan…..

U krijgt een beslissing van de rechter en bent in het gelijk gesteld. Eindelijk gerechtigheid! De tegenpartij mag u gaan betalen. Dat is uiteraard een feestje waard, maar juich niet te vroeg. Wat als de tegenpartij geen geld heeft?

Nulurencontract

Heeft u een nulurencontract en wordt u gedurende 3 maanden regelmatig opgeroepen door uw werkgever, dan kunt u daarna als u niet meer opgeroepen wordt, meestal aanspraak maken op uitbetaling van een vast aantal uren.