Diensten

Als team van advocaten hebben wij elk onze eigen specialismen, maar wij doen het niet zonder onze collega’s. Samen hebben we brede ervaring en grondige kennis, ook voor complexe zaken.

Aansprakelijkheidsrecht

Dagvaarding ontvangen van iemand die betaling van u eist? Schadeclaim instellen tegen iemand die u schade heeft berokkend? Dan heeft u te maken met het aansprakelijkheidsrecht.

Bestuursrecht

Ondanks het algemeen belang van onze overheid komen particuliere belangen nog wel eens in de knel. Dan heeft u behoefte aan bescher­ming, het domein van de bestuursrechtadvocaat.

Erfrecht

Het overlijden van een naaste, iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken. Opeens is het erfrecht voor u van toepassing. Ontstaat er onenigheid, dan biedt een goede advocaat uitkomst.

Incasso's

U heeft goed werk geleverd maar uw klant betaalt de nota niet. Of omge­keerd, de deurwaarder brengt u een dag­vaarding terwijl u juist schade heeft geleden. Dan is het tijd om een advocaat in te schakelen.

Personen- en familierecht

Echtscheiding, ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing van kinderen. Ingrijpende voor de betrokkenen en juridisch complex. Een kundig en betrokken advocaat is dan echt nodig.

Agrarisch recht

Heeft u als pachter of verpachter een geschil of heeft u een ruilverkavelings­kwestie? Dan is een advocaat met verstand van agrarisch recht noodzakelijk voor advies of rechtsbijstand.

Burenrecht

Ruzie met de buren komt vaker voor dan u denkt. In de wet is vrij uitvoerig geregeld waar buren zich aan moeten houden. Soms is het nodig om de buren daarop aan te spreken met behulp van een advocaat.

Hippisch recht

Al het recht dat op de een of andere manier met paarden te maken heeft, wordt wel aangeduid als hippisch recht. Een goede hippisch advocaat is thuis in de wereld van paarden.

Milieurecht

Heeft u te maken met bodem­veront­reiniging of met overheids­besluiten op het gebied van milieu­recht? Schakel een advocaat in. Vaak staan hierbij grote belangen op het spel.

Ruimtelijke ordeningsrecht

Wilt u een omgevingsvergunning maar de gemeente werkt niet mee? Ligt er een bestemmingsplan waar u het niet mee eens bent? Wordt er bij u gebouwd of een weg aan­gelegd? 

Arbeidsrecht

Ontslagen? Of wilt u juist ontslaan? Heeft u advies nodig over een non-concurrentiebeding? Schakel in dat geval tijdig een ervaren advocaat in om brokken te voorkomen.

Contractenrecht

Sommige contracten zijn zo belangrijk dat uw inkomsten, uw bedrijf of uw toekomst daarvan afhangen. Een goed contract kan veel ellende voorkomen. Of wilt u juist weer van het contract af?

Huurrecht

Problemen met een huurder? Of wordt u als huurder geconfronteerd met een forse huurprijsverhoging? In beide situaties is het van belang u te laten bijstaan door een kundig advocaat.

Ondernemingsrecht

De juiste rechtsvorm; aansprakelijkheid bij onbehoorlijk bestuur of faillissement; geschillen met aandeel­houders; ontbin­ding van een vennoot­schap, allemaal het terrein van ondernemingsrecht.