Burenrecht

Ruzie met de buren. Het komt vaker voor dan u denkt. In de wet is vrij uitvoerig geregeld waar buren zich aan moeten houden. Soms is het nodig om de buren daarop aan te spreken. Een goede burenrecht advocaat biedt dan uitkomst. Binnen het burenrecht worden diverse onderwerpen aangesneden. Doordat het een breed rechtsgebied betreft is een goede burenrecht advocaat die op de hoogte is van de verschillende thema’s gewenst. Driehoek Advocaten biedt de juiste burenrecht advocaat voor u! Ongeacht het geschil, onze advocaten kunnen u bijstaan. Heeft u een burenrecht advocaat nodig? Neem contact met ons op en maak een afspraak!

Burenrecht advocaat inschakelen voor diverse zaken

Er is een bekend gezegde dat luidt: “Beter een goede buur dan een verre vriend”, maar ook tussen buren ontstaan soms problemen. Hierdoor neemt uw woonplezier af, hiervoor moet een goede oplossing gevonden worden. Vaak lukt dit in minnelijk overleg, maar soms is de gang naar de rechter noodzakelijk. Wanneer dit het geval is, dan kunt u gebruik maken van een burenrecht advocaat. Diegene heeft de kennis over betreffende thema’s binnen het burenrecht. Want het burenrecht is erg omvangrijk en regelt de rechten en verplichtingen van eigenaren van naburige erven. Voor onder andere onderstaande punten kunt u een burenrecht advocaat inschakelen:

  • Plaatsing van een schutting of andere erfafscheiding
  • Gebruik of misbruik van een recht van weg (erfdienstbaarheid)
  • Ligging van de erfgrens
  • Beplanting, takken of bouwwerken die te dicht op de erfgrens staan of uitsteken
  • Bouwen op grond van de buurman
  • Wateroverlast van de buren
  • Aanbrengen van ramen die uitzicht geven op het naburige perceel
  • Overlast door geluid, stank, trillingen etc.

Advocaat burenrecht van Driehoek Advocaten

Een advocaat die u bijstaat in een burengeschil moet niet alleen gedegen kennis hebben van het burenrecht, maar ook met tact weten om te gaan met de situatie. Want burengeschillen hebben vaak te maken met een verleende vergunning van de gemeente, bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor het bouwen (vroeger bouwvergunning). Daarom is het van belang dat uw burenrecht advocaat ook uitstekende kennis heeft van het bestuursrecht. Dankzij een brede specialisatie kan Driehoek Advocaten u helpen bij deze geschillen. Heeft u een burenrecht advocaat nodig? Neem dan contact met ons op en maak een afspraak! Bij Driehoek Advocaten bent u aan het juiste adres voor een goed advies in elk geschil met de buren. Daarnaast kunnen wij u ook bijstaan in andere rechtsgebieden, bijvoorbeeld in huurrecht, aansprakelijkheidsrecht, erfrecht en ruimtelijk ordeningsrecht. Ongeacht het rechtsgebied en het geschil, onze advocaten staan voor u klaar en kunnen u voorzien van passend advies. Daarmee hebben zij uw belangen voorop staan!

Advocaten met dit specialisme

Gera van Lent

Gera van Lent

Advocaat | Almelo

Jan Paalman

Jan Paalman

Advocaat | Almelo