Burenrecht

Ruzie met de buren. Het komt vaker voor dan u denkt. In de wet is vrij uitvoerig geregeld waar buren zich aan moeten houden. Soms is het nodig om de buren daarop aan te spreken. Een goede advocaat biedt dan uitkomst.

“Beter een goede buur dan een verre vriend” luidt het gezegde, maar ook tussen buren ontstaan soms problemen. Hierdoor neemt uw woonplezier af, een goede oplossing moet dus gevonden worden. Vaak lukt dit in minnelijk overleg, maar soms is de gang naar de rechter noodzakelijk. Het burenrecht regelt de rechten en verplichtingen van eigenaren van naburige erven. Denk hierbij aan:

  • plaatsing van een schutting of andere erfafscheiding
  • gebruik of misbruik van een recht van weg (erfdienstbaarheid)
  • ligging van de erfgrens
  • bomen, coniferen of andere planten die te dicht op de erfgrens staan
  • takken of bouwwerken die uitsteken over de erfgrens
  • bouwen op buurmans grond
  • wateroverlast van de buren
  • aanbrengen van ramen die uitzicht geven op het naburige perceel
  • overlast door geluid, stank, trillingen etc.

Een advocaat die u bijstaat in een burengeschil moet niet alleen gedegen kennis hebben  van het burenrecht maar ook met tact weten om te gaan met de situatie. Burengeschillen hebben vaak te maken met een vergunning die de gemeente heeft verleend, bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor het bouwen (vroeger bouwvergunning geheten). Het is daarom van belang dat uw advocaat een uitstekende kennis van het bestuursrecht heeft.

Bij Driehoek Advocaten bent u aan het juiste adres voor een goed advies in elk geschil met de buren.

Advocaten met dit specialisme

Emiel Davelaar

Emiel Davelaar

Advocaat | Zwolle

Jan Paalman

Jan Paalman

Advocaat | Almelo

Maaike Doornbos

Maaike Doornbos

Advocaat | Zwolle

Gera van Lent

Gera van Lent

Advocaat | Almelo