Personen- en familierecht

Echtscheidingen, ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing van kinderen. Dergelijke procedures zijn ingrijpend voor de betrokkenen en ze kunnen ook juridisch zeer complex zijn. Een kundig en betrokken advocaat is dan nodig.

Het personen- en familierecht heeft betrekking op de rechtsverhouding binnen een familie: bijvoorbeeld tussen echtgenoten en tussen ouders en kinderen. Het erfrecht wordt als een apart rechtsgebied beschouwd.

Kwesties waarvoor rechtsbijstand door een advocaat nodig is, zijn:

  • Echtscheiding
  • Omgangsregeling met de kinderen
  • Alimentatie
  • Boedelverdeling
  • Huwelijkse voorwaarden
  • Ouderlijk gezag
  • Naamswijzigingen
  • Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing van kinderen

Familiaire en persoonlijke problemen hebben een grote invloed op een mens en brengen veel emoties met zich mee. In zo’n situatie is het moeilijk om te overzien wat er allemaal geregeld moet worden en wat de consequenties van bepaalde beslissingen zijn. Bovendien kunnen er grote financiële belangen spelen, bijvoorbeeld als één van de echtgenoten een bedrijf heeft dat deel uitmaakt van de boedel. Driehoek Advocaten heeft ervaring in dit soort zaken en helpt met advies en bijstand.

Advocaten met dit specialisme

Gera van Lent

Gera van Lent

Advocaat | Almelo