Huurrecht

Heeft u problemen met een huurder? Of wordt u als huurder geconfronteerd met een forse huurprijsverhoging? In beide situaties is het van belang u te laten bijstaan door een kundig advocaat.

Het huurrecht regelt de rechtsverhouding tussen een huurder en verhuurder. Het kan daarbij gaan om huur van een roerende zaak zoals een auto, maar juridische problemen hebben vaker betrekking op huur van onroerende zaken: gebouwen en grond. Gaat het om huur van gebouwen of grond in de uitoefening van een landbouwbedrijf, dan is niet het huurrecht van toepassing, maar het pachtrecht dat onderdeel is van het agrarisch recht.

De huur van woningen en bedrijfsruimten is gedetailleerd geregeld in de wet. Dat is een gevolg van de huurbescherming die de wet toekent aan de huurder. Bij het huurrecht kunt u denken aan:

  • Opstellen van een huurcontract
  • Een huurder die zijn huur niet betaalt
  • Een verhuurder die geen onderhoud uitvoert aan het pand
  • Aanpassing van de huurprijs
  • Beëindiging van de huurovereenkomst

Vanwege de grote hoeveelheid ondernemers die Driehoek Advocaten bedient, hebben wij veel ervaring in het oplossen van geschillen met betrekking tot huur van bedrijfsruimte. Wij zijn ons ervan bewust hoe belangrijk een bedrijfsruimte is voor de ondernemer. Anderzijds weten wij hoe een verhuurder in zijn maag kan zitten met een huurder die hem dwars zit en geld kost. Wij staan de verhuurder en huurder even graag bij.

Advocaten met dit specialisme

Emiel Davelaar

Emiel Davelaar

Advocaat | Zwolle

Jan Paalman

Jan Paalman

Advocaat | Almelo

Maaike Doornbos

Maaike Doornbos

Advocaat | Zwolle