Milieurecht

Heeft u te maken met bodem­veront­reiniging of met overheids­besluiten op het gebied van milieu­recht? Schakel op tijd een advocaat in. Er staan vaak grote milieubelangen en financiële belangen op het spel.
Bedrijven in Nederland (inrichtingen genaamd) moeten voldoen aan allerlei milieueisen. Die eisen zijn terug te vinden in de milieuvergunning van het bedrijf. Sommige bedrijven hebben geen milieuvergunning en vallen onder het Activiteitenbesluit dat voorziet in diverse pakketten milieueisen, afhankelijk van het type bedrijf.

Bezwaren tegen uw milieuvergunning kunnen de voortgang van uw bedrijf danig frustreren. Goede rechtsbijstand is dan onmisbaar. Niet alleen om bezwaren van omwonenden te pareren, maar ook om de gemeente te overtuigen dat bepaalde voorschriften onnodig beperkend voor u zijn. Driehoek Advocaten staat u ook bij als u een dwangsombesluit van de overheid krijgt omdat u de milieuregels zou overtreden. In een dergelijke situatie is het zaak dat snel de juiste beslissingen worden genomen. Daarvoor is kennis van het milieurecht noodzakelijk. De verschillende scenario’s worden dan meteen in kaart gebracht.

Maar in de situatie dat u er juist belang bij heeft dat een overlast veroorzakend bedrijf wordt aangepakt, ook dan kunt u bij Driehoek Advocaten terecht. Wij verzoeken dan om handhaving van de milieuvoorschriften. Bijstand door een advocaat is nodig om het bevoegde gezag in beweging te krijgen. Driehoek Advocaten kent de methodes om een overheidsorgaan te dwingen om tot handhaving over te gaan. Omdat het hier gaat om besluiten van de overheid, is een goede kennis van het bestuursrecht een vereiste.

Milieurecht kan ook betrekking hebben op een situatie tussen burgers of bedrijven onderling. Bijvoorbeeld als u grond heeft gekocht waarvan de bodem is verontreinigd. De kosten van sanering bedragen soms meer dan de koopprijs van de grond. U heeft dan behoefte aan een advocaat die de schade verhaalt (zie aansprakelijkheidsrecht) of de koop terugdraait met vergoeding van alle bijkomende schade.

Voor al deze gevallen kunt u terecht bij Driehoek Advocaten. Neemt u gerust contact op om uw situatie vrijblijvend door te spreken met één van onze advocaten.

Advocaten met dit specialisme

Jan Paalman

Jan Paalman

Advocaat | Almelo