Aansprakelijkheidsrecht

Heeft u een dagvaarding ontvangen van iemand die betaling van u eist? Of wilt u zelf een schadeclaim instellen tegen iemand die u schade heeft berokkend? Dan heeft u te maken met het aansprakelijkheidsrecht. Wanneer u uw zaak voor de rechter moet brengen, is het hebben van een goede aansprakelijkheidsrecht advocaat belangrijk. Door een advocaat aansprakelijkheidsrecht is het mogelijk om de gewenste schadeclaim te verkrijgen. Omdat onze advocaat aansprakelijkheidsrecht altijd op de hoogte is van de laatste wettelijke regelingen die van toepassing zijn kunnen wij u de juiste ondersteuning bieden. Heeft u een aansprakelijkheidsrecht advocaat nodig? Neem dan contact op met Driehoek Advocaten en wij staan u graag bij!

Advocaat aansprakelijkheidsrecht voor een schadeclaim

Het aansprakelijkheidsrecht regelt het recht voor de situatie dat iemand schade heeft geleden en hij die schade vergoed (schadeclaim) wil hebben. Daarvoor moet de verantwoordelijke aansprakelijk gesteld worden. Wil de aansprakelijkgestelde de schade niet vrijwillig vergoeden, dan is de gang naar de rechter vaak onvermijdelijk. Wanneer dit het geval is kan een advocaat aansprakelijkheidsrecht u bijstaan. Want een veroordeling tot vergoeding door de rechter is dan nodig om de schadeclaim te verkrijgen. De schadeprocedure gaat grofweg dan over twee vragen:

  • Is de betreffende partij inderdaad aansprakelijk voor de schade?
  • Zo ja, hoe hoog is dan het schadebedrag?

De beantwoording van deze vragen is vaak afhankelijk van feiten en omstandigheden en die kunnen heel complex zijn. Wanneer er bewijsmateriaal is waarmee de schade kan worden aangetoond, hoe moet dan de waarde van dat bewijs worden ingeschat. Een aansprakelijkheidsrecht advocaat helpt u graag bij uw zaak en voorziet u van passende en juiste adviezen.

Schuldaansprakelijkheid

Op talloze manieren kan er schade worden geleden waarvoor een ander (meestal de veroorzaker van de schade) aansprakelijk kan worden gesteld. Op deze momenten kunt u, wanneer u weet wie de schade heeft veroorzaakt, de schade (gedeeltelijk) vergoed krijgen. Denk hierbij aan:

  • Schade aan uw eigendommen. Bijvoorbeeld een aanrijding in het verkeer.
  • Oneerlijke concurrentie. Waardoor inkomstenderving wordt geleden.
  • Schade doordat iemand zich niet houdt aan de afspraken. Er is dan sprake van wanprestatie.
  • Schade door toedoen van een derde. Bijvoorbeeld bij een verkeersongeval, dat is dan een onrechtmatige daad.

Wanneer er schade is ontstaan, dan kunt u recht hebben op een vergoeding en de schadeclaim indienen. Mocht de aansprakelijke deze schadeclaim niet willen doen, dan kunt u samen met een advocaat aansprakelijkheidsrecht de vergoeding via de rechtbank verkrijgen.

Risicoaansprakelijkheid

Het kan ook zijn dat iemand niet zelf schade heeft veroorzaakt, maar op grond van de wet aansprakelijk is voor schade die iemand anders heeft veroorzaakt. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een werkgever die aansprakelijk is voor schade door de werknemer of een ouder voor schade door zijn kind. Daarnaast is het bij risicoaansprakelijkheid niet nodig om schuld te bewijzen, wat bij schuldaansprakelijkheid wel weer nodig is. Dat is dan ook het grote verschil tussen schuld- en risicoaansprakelijkheid.

Schade door de overheid

Ook is het mogelijk dat u schade oploopt door de overheid of gemeente. Wanneer bijvoorbeeld een weg wordt afgesloten, dan kan dit leiden tot mindere bereikbaarheid van uw bedrijf. De inkomstenderving is dan een rechtstreeks gevolg van de afsluiting van de weg. In dat geval kan de gemeente aansprakelijk worden gesteld en moet deze de schade vergoeden voor zover die buiten het normale maatschappelijke risico valt.

Voor schadeclaims tegen de overheid is het vaak van belang dat de advocaat ook kennis heeft van het bestuursrecht. Bij Driehoek Advocaten is die kennis ruimschoots aanwezig. Heeft u een advocaat aansprakelijkheidsrecht nodig? Neem dan contact met ons op en wij helpen u graag verder!

Driehoek Advocaten; uw advocaat aansprakelijkheidsrecht

Het aansprakelijkheidsrecht vraagt van ons een goede inschatting van de kansen van een zaak vooraf. Dat vereist gedegen juridische kennis en ervaring die bij Driehoek Advocaten volop aanwezig is. Driehoek Advocaten geeft u goed onderbouwd een inschatting van de kans van slagen indien u een procedure wilt opstarten. Hiervoor kan een vaste prijs worden afgesproken: afhankelijk van de ingewikkeldheid van de zaak en de omvang van het dossier. Dan komt u niet voor verrassingen te staan. Daarnaast kunnen schadeprocedures soms jaren duren, omdat er na een vonnis van de rechtbank hoger beroep kan worden ingesteld bij het gerechtshof. Daarna is vaak nogmaals beroep (cassatieberoep) mogelijk bij de Hoge Raad, de hoogste civiele rechter in ons land. Verder kunnen wij u ook in andere rechtsgebieden bijstaan. Bijvoorbeeld bij arbeidsrecht, familierecht of contractenrecht. Benieuwd naar alle diensten of wilt u meer weten? Bekijk dan onze website of neem contact met ons op!

Advocaten met dit specialisme

Jan Paalman

Jan Paalman

Advocaat | Almelo

Gera van Lent

Gera van Lent

Advocaat | Almelo