Emiel Davelaar is in 1988 afgestudeerd in Nederlands Recht (privaatrecht) aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Zijn specialisaties liggen op het terrein van bestuursrecht (met name ruimtelijke ordening en milieu), agrarisch recht en privaatrecht voor zover dit betrekking heeft op grond en gebouwen.

Zijn hart ligt bij het bijstaan van personen en bedrijven in juridisch complexe situaties en hen hier doorheen te loodsen. Resultaatgericht en transparant. Emiel is lid van de specialisatieverenigingen Vereniging voor Agrarisch Recht Advocaten en de Vereniging voor bestuursrecht. Daarnaast is hij lid van de Commissie Bezwaarschriften van een gemeente in Overijssel en is hij secretaris van het Zwolsch Juridisch Genootschap.

In zijn vrije tijd trekt Emiel er graag op uit met zijn gezin, is hij vaak onderweg op de fiets, op bergschoenen of in zijn youngtimer en leest hij graag over geschiedenis en cultuur.

naam H. E. Davelaar
voornaam Emiel
vestiging Zwolle
advocaat sinds 2000
universiteit Groningen
mobiel nr. 06 52358016

Emiel Davelaar heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende hoofd- (en sub) rechtsgebied geregistreerd:

Hoofdrechtsgebied Agrarisch recht
Hoofdrechtsgebied Omgevingsrecht
Sub rechtsgebied Milieurecht
Natuurbeschermingswet
Ruimtelijk bestuursrecht
Specialisatievereniging Vereniging van Agrarisch Recht Advocaten

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.