Jan Paalman heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden. De accenten in zijn studie lagen op het civiel recht, waaronder het verbintenissenrecht, het bestuurs- en omgevingsrecht en het agrarisch recht. Met die rechtsgebieden en met het huurrecht houdt hij zich ook in zijn advocatenpraktijk vooral bezig. Veel van wat hij aan advies- en proceswerk doet, heeft op een of andere manier iets met onroerend goed te maken. Hij is onder meer lid van de Vereniging voor Agrarisch Recht en van een gemeentelijke bezwaarschriftencommissie.

Jan gaat graag gedisciplineerd en gestructureerd te werk. Hij probeert daarbij “to the point” te zijn en te blijven. Hij wijst zijn cliënten er doorgaans op dat emotie vaak geen geweldige raadgever is en dat procederen niet altijd tot het beste resultaat hoeft te leiden, maar dat het “soms” niet anders kan.

Naast zijn werk en werk gerelateerde activiteiten heeft Jan functies als vrijwilliger en/of bestuurslid bekleed binnen verschillende “ideële organisaties” en dat doet hij nog steeds. Zijn ontspanning zoekt hij buitenshuis, “met de wind door de haren”: (hard)lopend of fietsend.

naam J.J. Paalman
voornaam Jan
vestiging Zwolle
advocaat sinds 1998
universiteit Leiden

Jan Paalman heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende hoofd- (en sub) rechtsgebied geregistreerd:

Hoofdrechtsgebied Agrarisch recht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.