Contractenrecht

Sommige contracten zijn zo belangrijk dat uw inkomsten, uw bedrijf of uw toekomst daarvan afhangen. Een goed contract kan veel ellende voorkomen. Of wilt u juist weer van het contract af?

Het woord contract is geen juridische term. In de wet wordt altijd gesproken over een overeenkomst en deze kan mondeling of schriftelijk worden gesloten.

Er zijn talloze overeenkomsten:

 • koop
 • huur
 • lening
 • schenking
 • pacht
 • arbeidsovereenkomst
 • verzekering
 • aannemingsovereenkomst
 • etc

Het contractenrecht regelt de verhouding tussen twee partijen die een overeenkomst met elkaar hebben gesloten.

Voor de meeste overeenkomsten geldt geen vormvereiste. Een mondeling gesloten overeenkomst is even geldig als een overeenkomst op schrift. Ontstaat er later onenigheid over de inhoud van de overeenkomst (wat is er precies afgesproken?), dan biedt een schriftelijke overeenkomst meer houvast. Maar ook dan is niet altijd duidelijk wat er precies is afgesproken. Bijvoorbeeld bij standaardcontracten (op internet gevonden), die wijken nogal eens af van wat partijen hadden bedoeld. De vraag is wat dan geldig is: datgene waarvoor onbedoeld is getekend of hetgeen de partijen werkelijk hebben bedoeld. Ook algemene voorwaarden (de kleine lettertjes) kunnen onbedoeld grote gevolgen hebben voor uw rechten en plichten.
Vaak leiden contractuele geschillen tot aansprakelijkheid van de contractspartner. Daarover kunt u meer lezen bij aansprakelijkheidsrecht.

Het contractenrecht is veelomvattend, bijvoorbeeld in de volgende situaties:

 • Hoe sluit je een overeenkomst. Gelden er vormvereisten?
 • U heeft de overeenkomst gesloten met een onjuiste voorstelling van zaken (dwaling)
 • De contractspartner komt zijn afspraken niet na (wanprestatie)
 • U lijdt schade door wanprestatie van de contractspartner
 • U wilt van uw contract af, kan dat en zo ja, hoe?

Contractuele geschillen kunnen op verschillende manieren worden opgelost. Lukt het via minnelijk overleg niet, dan kan de zaak worden voorgelegd aan de rechter. Maar er zijn ook andere mogelijkheden om een geschil te beslechten, bijvoorbeeld via arbitrage, bindend advies of de inschakeling van een mediator. Driehoek Advocaten adviseert u met plezier.

Mr. M.H. Doornbos
Mr. H.E. Davelaar
Mr. G. van Lent
Mr. J.J. Paalman

“Belofte maakt schuld. Maar wat is er nu precies beloofd?”


Onze specialisten op het gebied van Contractenrecht

mr. H.E. Davelaar Driehoek Zwolle

mr. J.J. Paalman Driehoek Almelo

Aansprakelijkheids­recht

Agrarisch recht

Arbeidsrecht

Bestuursrecht

Burenrecht

Contractenrecht

Erfrecht

Hippisch recht

Huurrecht

Incasso's

Milieurecht

Ondernemingsrecht

Personen- en familierecht

Ruimtelijke ordeningsrecht

Strafrecht