Actueel - Overzicht blogitems en nieuwsberichten

Al onze advocaten schrijven geregeld over diverse onderwerpen die met het recht te maken hebben. Ook vind je hier algemene nieuwsberichten over juridische zaken en over ons zelf.

Juridisch advies, liever op tijd vooraf dan achteraf te laat

Onderschat een concurrentiebeding niet

|   26 mar, 2019

U hoort ze vast ook, de verhalen tijdens verjaardagen dat je je niet druk hoeft te maken over een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Procederen of schikken? Laat uw juridische kansen beoordelen.

Nulurencontract

|   9 apr, 2018

Heeft u een nulurencontract en wordt u gedurende 3 maanden regelmatig opgeroepen door uw werkgever, dan kunt u daarna als u niet meer opgeroepen wordt, meestal aanspraak maken op uitbetaling van een vast aantal uren.

Ontbinding arbeidsovereenkomst na ernstig verwijtbaar gedrag werknemer

|   7 sep, 2017

Als een arbeidsovereenkomst op verzoek van de werkgever door de rechter ontbonden wordt, heeft de werknemer in principe recht op een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst tenminste 24 maanden heeft geduurd. Dit is anders als het eindigen van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer.