Wel eens van een codicil gehoord?

Wel eens van een codicil gehoord?

Wel eens van een codicil gehoord? Als iemand overlijdt, ontstaat na het overlijden wel eens onduidelijkheid bij de nabestaanden over wat de overledene op bepaalde punten zou hebben gewild. Valt dat te voorkomen? De mogelijkheid bestaat natuurlijk om naar de notaris te...
Onderschat een concurrentiebeding niet

Onderschat een concurrentiebeding niet

Onderschat een concurrentiebeding niet U hoort ze vast ook, de verhalen tijdens verjaardagen dat je je niet druk hoeft te maken over een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het is goed om je te realiseren dat een concurrentiebeding...
Nulurencontract

Nulurencontract

Nulurencontract Heeft u een nulurencontract en wordt u gedurende 3 maanden regelmatig opgeroepen door uw werkgever, dan kunt u daarna als u niet meer opgeroepen wordt, meestal aanspraak maken op uitbetaling van een vast aantal uren. Dit aantal wordt gebaseerd op het...