Voorkeursrecht van koop bij pacht

Voorkeursrecht van koop bij pacht

Voorkeursrecht van koop bij pacht Volgens de wet heeft een pachter een voorkeursrecht van koop als er sprake is van een reguliere pachtovereenkomst, die door de Grondkamer is goedgekeurd. Dat recht geldt echter niet altijd. Het voorkeursrecht van koop geeft de pachter...
Bent u als organisatie nog AVG-proof?!

Bent u als organisatie nog AVG-proof?!

Bent u als organisatie nog AVG-proof?! Sinds 25 mei 2018 is de Europese Privacy-verordening in werking getreden. Bijna iedere week verschijnt er wel een publicatie over de privacy-verordening die voor de nodige opschudding zorgt en menig bestuurder hoofdpijn bezorgt....
Wel eens van een codicil gehoord?

Wel eens van een codicil gehoord?

Wel eens van een codicil gehoord? Als iemand overlijdt, ontstaat na het overlijden wel eens onduidelijkheid bij de nabestaanden over wat de overledene op bepaalde punten zou hebben gewild. Valt dat te voorkomen? De mogelijkheid bestaat natuurlijk om naar de notaris te...
Onderschat een concurrentiebeding niet

Onderschat een concurrentiebeding niet

Onderschat een concurrentiebeding niet U hoort ze vast ook, de verhalen tijdens verjaardagen dat je je niet druk hoeft te maken over een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het is goed om je te realiseren dat een concurrentiebeding...
Nulurencontract

Nulurencontract

Nulurencontract Heeft u een nulurencontract en wordt u gedurende 3 maanden regelmatig opgeroepen door uw werkgever, dan kunt u daarna als u niet meer opgeroepen wordt, meestal aanspraak maken op uitbetaling van een vast aantal uren. Dit aantal wordt gebaseerd op het...