Driehoek gaat verhuizen

Driehoek gaat verhuizen

Driehoek gaat verhuizen Ons hoofdkantoor gaat verhuizen van Zwolle naar Almelo Zowel in Zwolle als in Almelo gaan wij verhuizen. Eerst zal ons hoofdkantoor verhuizen naar de Java toren in Almelo en later dit jaar verhuizen we met ons kantoor in Zwolle naar een nieuwe...
Te laat bezwaar ingediend tegen een besluit?

Te laat bezwaar ingediend tegen een besluit?

Te laat bezwaar ingediend tegen een besluit? Te laat bezwaar ingediend tegen een besluit? Als het bestuursorgaan de termijnoverschrijding door de vingers ziet en een inhoudelijke beslissing neemt op het bezwaarschrift, dan kan in beroep niet alsnog een...
Bouwvrijstelling stikstof geschrapt: wat nu?

Bouwvrijstelling stikstof geschrapt: wat nu?

Bouwvrijstelling stikstof geschrapt: wat nu? De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 2 november 2022 de zogeheten bouwvrijstelling voor stikstof buiten toepassing verklaard (Porthos-uitspraak: ECLI:NL:RVS:2022:3159). De bouwvrijstelling is in...
Voorkeursrecht van koop bij pacht

Voorkeursrecht van koop bij pacht

Voorkeursrecht van koop bij pacht Volgens de wet heeft een pachter een voorkeursrecht van koop als er sprake is van een reguliere pachtovereenkomst, die door de Grondkamer is goedgekeurd. Dat recht geldt echter niet altijd. Het voorkeursrecht van koop geeft de pachter...
Werken tijdens ziekte?

Werken tijdens ziekte?

Werken tijdens ziekte? Regelmatig komt het voor dat werknemers die zich ziekgemeld hebben bij hun werkgever, werkzaamheden verrichten bij derden. Welke risico’s lopen zij hiermee? Een werknemer die zich ziek heeft gemeld bij zijn werkgever en tegen het advies van de...
Bent u als organisatie nog AVG-proof?!

Bent u als organisatie nog AVG-proof?!

Bent u als organisatie nog AVG-proof?! Sinds 25 mei 2018 is de Europese Privacy-verordening in werking getreden. Bijna iedere week verschijnt er wel een publicatie over de privacy-verordening die voor de nodige opschudding zorgt en menig bestuurder hoofdpijn bezorgt....