Hieronder vindt u onze verklaring bescherming persoonsgegevens.

Als advocaten en medewerkers van Driehoek Advocaten zijn wij gewend om vertrouwelijk om te gaan met informatie. Die vertrouwelijkheid is één van de kernwaarden van ons vak.
Ook met uw gegevens gaan wij zorgvuldig om, in overeenstemming met de privacywetgeving. Niet omdat dit moet volgens de wet, maar omdat wij vinden dat dit zo hoort.

Verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken uw gegevens op basis van een of meer van de volgende wettelijke grondslagen: op basis van de uitvoering van een overeenkomst, op basis van een gerechtvaardigd belang, op basis van uw toestemming of op basis van het voldoen aan een wettelijke verplichting.

Delen van persoonsgegevens

Driehoek Advocaten maakt gebruik van een automatiseringssysteem met software van Advocaat Centraal. In dit systeem staan uw persoonsgegevens opgeslagen. Onze automatisering wordt beheerd door onze systeembeheerder. Advocaat Centraal en onze systeembeheerder zijn betrouwbare partijen. Wij hebben met hen een verwerkersovereenkomst gesloten waarin is gewaarborgd dat uw gegevens vertrouwelijk blijven.

Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is voor het doel waarvoor uw persoonsgegevens zijn verzameld. Bent u een klant van Driehoek Advocaten dan worden uw persoonsgegevens na sluiting en archivering van uw dossier bewaard gedurende de wettelijke verjaringstermijn, met als enige doel om die gegevens voor Driehoek Advocaten beschikbaar te houden in geval van een geschil of een geding met betrekking tot uw dossier. Na afloop van de verjaringstermijn wordt het dossier vernietigd en worden uw persoonsgegevens verwijderd.

Driehoek Advocaten brengt regelmatig een nieuwsbrief uit. De achternamen en e-mailadressen van de ontvangers van de nieuwsbrief bewaren wij in een apart bestand. Als u zich heeft afgemeld voor onze nieuwsbrief dan zullen wij uw persoonsgegevens uit dit bestand verwijderen.

Als u het contactformulier op onze website driehoekadvocaten.nl invult en aan ons verzendt, dan gebruiken wij uw ingevulde gegevens uitsluitend om contact met u op te nemen. Als hierop geen vervolg komt, dan verwijderen wij die gegevens uiterlijk binnen vier weken na het laatste contact met u.

Contact

Voor vragen of verzoeken met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen.