Site disclaimer

Bij de totstandkoming van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De informatie op deze site is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en aan de inhoud ervan kunnen geen rechten worden ontleend. 

De intellectuele eigendomsrechten van deze site komen aan Driehoek Advocaten toe. Gebruik van informatie op deze site, in welke vorm dan ook, is niet toegestaan zonder uitdrukkelijk toestemming van Driehoek Advocaten.

Heldere en transparante werkwijze

adviseren

Wij adviseren u graag vooraf om problemen te voorkomen. Wel zo fijn.

bemiddelen

Wij helpen u een oplossing te vinden door te bemiddelen als de situatie daarom vraagt.

procederen

Wij staan u bij in een gerechtelijke procedure of we starten een procedure indien nodig.