Actueel - Overzicht blogitems en nieuwsberichten

Al onze advocaten schrijven geregeld over diverse onderwerpen die met het recht te maken hebben. Ook vind je hier algemene nieuwsberichten over juridische zaken en over ons zelf.

Juridisch advies, liever op tijd vooraf dan achteraf te laat

Getuigenbewijs

|   20 apr, 2017

Hoe concreet moet een aanbod van bewijs door getuigen zijn?

Een rechter oordeelt op basis van feiten. Andere feiten kunnen leiden tot een andere uitspraak. Het is daarom belangrijk dat die feiten in de procedure vast liggen. Dat is het geval als beide partijen het over bepaalde feiten eens zijn. Maar vaak zijn de partijen in een procedure het oneens over de feiten.

 

Procederen of schikken? Laat uw juridische kansen beoordelen.

Richtlijnen paardenwelzijn en Gids voor Goede Praktijken

|   23 mar, 2017

Waar moet u volgens de Sectorraad Paarden aan voldoen als u (van) paarden houdt? Sinds 2011 bestaan er richtlijnen voor welszijnsverbetering binnen de paardenhouderij. Wat is hiervan tot nu toe terecht gekomen en wat staat de paardenhouder nog te wachten?

Gewonnen! Krijg ik nu al mijn advocaatkosten terug?

|   22 feb, 2017

Veel mensen denken dat zij hun volledige advocaatkosten vergoed krijgen als zij door de rechter in het gelijk worden gesteld. Dit is echter niet zo (met uitzondering van intellectuele eigendomszaken, onteigeningszaken en bepaalde letselschadezaken waarop ik hier niet verder in ga). Elke procespartij kan in een civiele zaak de rechter vragen om de andere partij in de proceskosten te veroordelen. 

Problemen met de buren…

|   10 feb, 2017

Erfdienstbaarheden, ramen binnen twee meter van de grenslijn van het naburige erf,  overhangende bomen, erfgrenzen en verbouwingen kunnen een bron van discussie zijn.  

Overschrijding van termijn kan fataal zijn.

Bindend advies en arbitrage

Door Driehoek Advocaten
|   17 nov, 2016

Het komt voor dat Driehoek Advocaten wordt gevraagd om te fungeren als bindend adviseur of als arbiter om een geschil te beslechten. Dit kan een lange en kostbare procedure voor de rechter voorkomen.

Besmettelijke ziekten bij paarden

|   13 okt, 2016

Waarschijnlijk kent iedere paardenhouder wel de angst dat bij zijn paard de besmettelijke ziekte rhino uitbreekt. Als er rhino wordt geconstateerd, welke wettelijke maatregelen moeten dan worden getroffen?