Actueel - Overzicht blogitems en nieuwsberichten

Al onze advocaten schrijven geregeld over diverse onderwerpen die met het recht te maken hebben. Ook vind je hier algemene nieuwsberichten over juridische zaken en over ons zelf.

Juridisch advies, liever op tijd vooraf dan achteraf te laat

Goed nabuurschap

|   14 dec, 2017

Een apotheek wil gebruik maken van het parkeerterrein van een Vereniging van Eigenaars (VvE) van een appartementengebouw voor het vervangen van een machine om pillen te maken. Moet de VvE hieraan meewerken?

Procederen of schikken? Laat uw juridische kansen beoordelen.

Ontbinding arbeidsovereenkomst na ernstig verwijtbaar gedrag werknemer

|   7 sep, 2017

Als een arbeidsovereenkomst op verzoek van de werkgever door de rechter ontbonden wordt, heeft de werknemer in principe recht op een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst tenminste 24 maanden heeft geduurd. Dit is anders als het eindigen van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer.

Financieringsvoorbehoud bij koop woning

|   21 apr, 2017

Een beroep doen op het financieringsvoorbehoud slaagt niet altijd!

De koper doet er verstandig aan om vooraf, te weten voordat hij de koopovereenkomst voor een woning ondertekent, te onderzoeken voor welk bedrag hij in zijn concrete situatie een hypothecaire lening kan verkrijgen.

 

Nieuwe firmant en oude schulden

|   21 apr, 2017

Is een toetredende firmant aansprakelijk voor oude schulden van de firma?

Overschrijding van termijn kan fataal zijn.

Getuigenbewijs

|   20 apr, 2017

Hoe concreet moet een aanbod van bewijs door getuigen zijn?

Een rechter oordeelt op basis van feiten. Andere feiten kunnen leiden tot een andere uitspraak. Het is daarom belangrijk dat die feiten in de procedure vast liggen. Dat is het geval als beide partijen het over bepaalde feiten eens zijn. Maar vaak zijn de partijen in een procedure het oneens over de feiten.

 

Richtlijnen paardenwelzijn en Gids voor Goede Praktijken

|   23 mar, 2017

Waar moet u volgens de Sectorraad Paarden aan voldoen als u (van) paarden houdt? Sinds 2011 bestaan er richtlijnen voor welszijnsverbetering binnen de paardenhouderij. Wat is hiervan tot nu toe terecht gekomen en wat staat de paardenhouder nog te wachten?