Actueel - Overzicht blogitems en nieuwsberichten

Al onze advocaten schrijven geregeld over diverse onderwerpen die met het recht te maken hebben. Ook vind je hier algemene nieuwsberichten over juridische zaken en over ons zelf.

Juridisch advies, liever op tijd vooraf dan achteraf te laat

Gemeentelijke groenstroken

|   9 apr, 2018

Met regelmaat wordt er in Nederland geprocedeerd over groenstroken van de gemeente of andere stukken gemeentegrond die door een bewoner in gebruik zijn genomen, bijvoorbeeld als onderdeel van zijn tuin. Gemeenten blijken nogal eens als verliezende partij uit deze procedures te komen.

Procederen of schikken? Laat uw juridische kansen beoordelen.

Nulurencontract

|   9 apr, 2018

Heeft u een nulurencontract en wordt u gedurende 3 maanden regelmatig opgeroepen door uw werkgever, dan kunt u daarna als u niet meer opgeroepen wordt, meestal aanspraak maken op uitbetaling van een vast aantal uren.

Goed nabuurschap

|   14 dec, 2017

Een apotheek wil gebruik maken van het parkeerterrein van een Vereniging van Eigenaars (VvE) van een appartementengebouw voor het vervangen van een machine om pillen te maken. Moet de VvE hieraan meewerken?

Ontbinding arbeidsovereenkomst na ernstig verwijtbaar gedrag werknemer

|   7 sep, 2017

Als een arbeidsovereenkomst op verzoek van de werkgever door de rechter ontbonden wordt, heeft de werknemer in principe recht op een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst tenminste 24 maanden heeft geduurd. Dit is anders als het eindigen van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer.

Overschrijding van termijn kan fataal zijn.

Financieringsvoorbehoud bij koop woning

|   21 apr, 2017

Een beroep doen op het financieringsvoorbehoud slaagt niet altijd!

De koper doet er verstandig aan om vooraf, te weten voordat hij de koopovereenkomst voor een woning ondertekent, te onderzoeken voor welk bedrag hij in zijn concrete situatie een hypothecaire lening kan verkrijgen.

 

Nieuwe firmant en oude schulden

|   21 apr, 2017

Is een toetredende firmant aansprakelijk voor oude schulden van de firma?