Actueel - Overzicht blogitems en nieuwsberichten

Al onze advocaten schrijven geregeld over diverse onderwerpen die met het recht te maken hebben. Ook vind je hier algemene nieuwsberichten over juridische zaken en over ons zelf.

Juridisch advies, liever op tijd vooraf dan achteraf te laat

Financieringsvoorbehoud bij koop woning

|   21 apr, 2017

Een beroep doen op het financieringsvoorbehoud slaagt niet altijd!

De koper doet er verstandig aan om vooraf, te weten voordat hij de koopovereenkomst voor een woning ondertekent, te onderzoeken voor welk bedrag hij in zijn concrete situatie een hypothecaire lening kan verkrijgen.

 

Procederen of schikken? Laat uw juridische kansen beoordelen.

Nieuwe firmant en oude schulden

|   21 apr, 2017

Is een toetredende firmant aansprakelijk voor oude schulden van de firma?

Getuigenbewijs

|   20 apr, 2017

Hoe concreet moet een aanbod van bewijs door getuigen zijn?

Een rechter oordeelt op basis van feiten. Andere feiten kunnen leiden tot een andere uitspraak. Het is daarom belangrijk dat die feiten in de procedure vast liggen. Dat is het geval als beide partijen het over bepaalde feiten eens zijn. Maar vaak zijn de partijen in een procedure het oneens over de feiten.

 

Richtlijnen paardenwelzijn en Gids voor Goede Praktijken

|   23 mar, 2017

Waar moet u volgens de Sectorraad Paarden aan voldoen als u (van) paarden houdt? Sinds 2011 bestaan er richtlijnen voor welszijnsverbetering binnen de paardenhouderij. Wat is hiervan tot nu toe terecht gekomen en wat staat de paardenhouder nog te wachten?

Overschrijding van termijn kan fataal zijn.

Gewonnen! Krijg ik nu al mijn advocaatkosten terug?

|   22 feb, 2017

Veel mensen denken dat zij hun volledige advocaatkosten vergoed krijgen als zij door de rechter in het gelijk worden gesteld. Dit is echter niet zo (met uitzondering van intellectuele eigendomszaken, onteigeningszaken en bepaalde letselschadezaken waarop ik hier niet verder in ga). Elke procespartij kan in een civiele zaak de rechter vragen om de andere partij in de proceskosten te veroordelen. 

Problemen met de buren…

|   10 feb, 2017

Erfdienstbaarheden, ramen binnen twee meter van de grenslijn van het naburige erf,  overhangende bomen, erfgrenzen en verbouwingen kunnen een bron van discussie zijn.