Wijzigen tenaamstelling natuurvergunning

feb 18, 2022

Als de provincie de tenaamstelling wijzigt van een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming, dan is dit een besluit. Bij het nemen van dat besluit moet de provincie alle belangen afwegen. Mag de provincie de tenaamstelling wijzigen tegen de wil van degene op wiens naam de natuurvergunning eerst stond?

Stel dat een nieuwe eigenaar van een bedrijf aan de provincie vraagt om de natuurvergunning die in het verleden voor het bedrijf is verleend op naam van de verkoper, op zijn naam te zetten. Kan de voormalige eigenaar (de verkoper) aan wie de natuurvergunning destijds is verleend, zich daartegen met succes verzetten?

De wijziging van de tenaamstelling van een natuurvergunning staat niet geregeld in de Wet natuurbescherming. De Raad van State heeft echter geoordeeld dat de provincie bevoegd is om de tenaamstelling te wijzigen en dat de wijziging kan worden aangevraagd door de nieuwe eigenaar van het bedrijf. De wijziging van de tenaamstelling is een besluit waartegen bezwaar en beroep kan worden ingediend. Er kan hierover dus worden geprocedeerd bij de bestuursrechter.

De Raad van State heeft geoordeeld dat de natuurvergunning zaaksgebonden is, niet persoonsgebonden. De vergunning rust op het bedrijf waarvoor de vergunning is verleend. Als door de verkoop de voormalig eigenaar (verkoper) niet meer gerechtigd is tot het bedrijf waarvoor de natuurvergunning is verleend, dan kan hij ook geen gebruik meer maken van de natuurvergunning. In dat geval mag de provincie voorbij gaan aan de belangen van de voormalig eigenaar en besluiten om de natuurvergunning op naam te zetten van de nieuwe eigenaar van het bedrijf waarvoor de natuurvergunning destijds is verleend (ECLI:NL:RVS:2021:667). Bij de verkoop van een bedrijf waarop een natuurvergunning rust, is het verstandig om hiermee rekening te houden.

Deel dit bericht

Emiel Davelaar
Emiel Davelaar

Advocaat

Emiel Davelaar is in 1988 afgestudeerd in Nederlands Recht (privaatrecht) aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Zijn specialisaties liggen op het terrein van bestuursrecht (met name ruimtelijke ordening en milieu), agrarisch recht en privaatrecht voor zover dit betrekking heeft op grond en gebouwen.

Zijn hart ligt bij het bijstaan van personen en bedrijven in juridisch complexe situaties en hen hier doorheen te loodsen. Resultaatgericht en transparant. Emiel is lid van de specialisatieverenigingen Vereniging voor Agrarisch Recht Advocaten en de Vereniging voor bestuursrecht. Daarnaast is hij lid van de Commissie Bezwaarschriften van een gemeente in Overijssel en is hij secretaris van het Zwolsch Juridisch Genootschap.

In zijn vrije tijd trekt Emiel er graag op uit met zijn gezin, is hij vaak onderweg op de fiets, op bergschoenen of in zijn youngtimer en leest hij graag over geschiedenis en cultuur.