Zonneparken

sep 16, 2020

Deze exploitanten bieden de grondeigenaar een contract aan waarin de grondeigenaar zich verplicht om zijn grond beschikbaar te houden voor de exploitatie van zonnepanelen. Bij de plaatsing van de zonnepanelen wordt de grondeigenaar vaak een aantrekkelijke jaarlijkse vergoeding in het vooruitzicht gesteld.

Na het sluiten van het contract start de exploitant een onderzoek naar de haalbaarheid van het zonnepark op de grond. Onder meer zal de exploitant de daarvoor benodigde wijziging van het bestemmingsplan en vergunningen aanvragen. De grondeigenaar is verplicht om, zodra de exploitant dit wenst, zijn grond af te staan aan de exploitant en daarop een opstalrecht of recht van erfpacht te vestigen ten behoeve van de exploitant. De exploitant kan dan de zonnepanelen plaatsen en het zonnepark gaan exploiteren.

Dergelijke contracten tussen een grondeigenaar en exploitant kunnen op het eerste gezicht lucratief lijken voor de grondeigenaar, maar kunnen ook verstrekkende gevolgen hebben. De praktijk leert dat de aangeboden contracten eenzijdig zijn in het voordeel van de exploitant en veel kwesties ongeregeld laten. Bovendien zijn de verplichtingen voor de grondeigenaar in deze contracten vergaand. Mocht u hiermee te maken krijgen, laat u dan goed adviseren over de inhoud van het contract. Zodra de handtekening is gezet, zit u hier vermoedelijk jarenlang aan vast. U moet dan wel goed weten waarvoor u tekent!

 

Deel dit bericht

Emiel Davelaar
Emiel Davelaar

Advocaat

Emiel Davelaar is in 1988 afgestudeerd in Nederlands Recht (privaatrecht) aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Zijn specialisaties liggen op het terrein van bestuursrecht (met name ruimtelijke ordening en milieu), agrarisch recht en privaatrecht voor zover dit betrekking heeft op grond en gebouwen.

Zijn hart ligt bij het bijstaan van personen en bedrijven in juridisch complexe situaties en hen hier doorheen te loodsen. Resultaatgericht en transparant. Emiel is lid van de specialisatieverenigingen Vereniging voor Agrarisch Recht Advocaten en de Vereniging voor bestuursrecht. Daarnaast is hij lid van de Commissie Bezwaarschriften van een gemeente in Overijssel en is hij secretaris van het Zwolsch Juridisch Genootschap.

In zijn vrije tijd trekt Emiel er graag op uit met zijn gezin, is hij vaak onderweg op de fiets, op bergschoenen of in zijn youngtimer en leest hij graag over geschiedenis en cultuur.