Gelijk krijgen bij de rechter, maar dan…..

Jun 16, 2020

U krijgt een beslissing van de rechter en bent in het gelijk gesteld. Eindelijk gerechtigheid! De tegenpartij mag u gaan betalen. Dat is uiteraard een feestje waard, maar juich niet te vroeg. Wat als de tegenpartij geen geld heeft? 

Het vonnis is binnen en de tegenpartij wordt aangeschreven dat hij moet gaan betalen, maar hij betaalt niet. Het vonnis wordt betekend door de deurwaarder, maar u ontvangt nog steeds geen betaling. Aan de deurwaarder wordt vervolgens opdracht gegeven tot executie van het vonnis over te gaan, maar dan blijkt dat de tegenpartij geen geld heeft. Wat zijn uw mogelijkheden om betaling te verkrijgen, hoe lang gaat dat duren en wie betaalt de kosten daarvan?

Als de tegenpartij niet vrijwillig aan het vonnis voldoet, dan kan uw advocaat opdracht geven aan de deurwaarder om executoriaal beslag te leggen, bijvoorbeeld op de bankrekening van de tegenpartij. Als er saldo is, dan moet de tegenpartij dit aan u afdragen. Als de tegenpartij bezittingen heeft, bijvoorbeeld een woning, auto of inboedel van een woning, dan kan daarop beslag worden gelegd; in dat geval kan soms een betalingsregeling worden afgedwongen onder dreiging van executoriale verkoop. Wel zal de deurwaarder dan eerst zijn kosten in mindering brengen op de inkomende gelden. Het restant wordt aan u doorbetaald.

Misschien beschikt de tegenpartij wel over enig inkomen of vermogen, maar blijkt dat er behalve u nog andere schuldeisers zijn. Bijvoorbeeld de bank die een hypotheek of pandrecht heeft, of de belastingdienst. Deze gaan normaal gesproken altijd voor op de andere schuldeisers. Blijft er daarna nog geld over, dan bent u pas aan de beurt. Het kan daarom soms lang duren voordat u daadwerkelijk betaling ontvangt. Als de tegenpartij geen inkomen of vermogen heeft, dan blijft u met lege handen achter ondanks het mooie vonnis. Hetzelfde is het geval als de tegenpartij zich failliet laat verklaren en er geen of onvoldoende baten zijn ter verdeling onder de schuldeisers. Als de tegenpartij een privé persoon betreft (dus geen BV of bedrijf) en deze verzoekt de rechter om toepassing van de Wet schuldsanering, dan blijft er in de praktijk ook vrijwel niets over voor de schuldeisers. In al die gevallen zult u wel de kosten van uw advocaat en de deurwaarder moeten betalen, ook al ontvangt u (vrijwel) geen geld van de tegenpartij.

Kortom, als u een vordering heeft op de tegenpartij dan is het verstandig om vooraf na te gaan of de tegenpartij ‘verhaal biedt’. Als bij de tegenpartij vrijwel niets te halen valt, dan is het de vraag of u er goed aan doet om kosten te maken voor een procedure. Het verkrijgen van een positief vonnis is mooi, maar bedenk dat dit niet het uiteindelijke doel is, maar slechts een middel om uw doel te bereiken: betaling door uw tegenpartij.

 

Deel dit bericht

Emiel Davelaar
Emiel Davelaar

Advocaat

Emiel Davelaar is in 1988 afgestudeerd in Nederlands Recht (privaatrecht) aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Zijn specialisaties liggen op het terrein van bestuursrecht (met name ruimtelijke ordening en milieu), agrarisch recht en privaatrecht voor zover dit betrekking heeft op grond en gebouwen.

Zijn hart ligt bij het bijstaan van personen en bedrijven in juridisch complexe situaties en hen hier doorheen te loodsen. Resultaatgericht en transparant. Emiel is lid van de specialisatieverenigingen Vereniging voor Agrarisch Recht Advocaten en de Vereniging voor bestuursrecht. Daarnaast is hij lid van de Commissie Bezwaarschriften van een gemeente in Overijssel en is hij secretaris van het Zwolsch Juridisch Genootschap.

In zijn vrije tijd trekt Emiel er graag op uit met zijn gezin, is hij vaak onderweg op de fiets, op bergschoenen of in zijn youngtimer en leest hij graag over geschiedenis en cultuur.