Incasso's

U heeft goed werk geleverd maar uw klant betaalt de nota niet. Of omge­keerd, de deurwaarder brengt u een dag­vaarding terwijl u juist schade heeft geleden. Dan is het tijd om een advocaat in te schakelen.

Als een debiteur niet vrijwillig betaalt, dan zal hij daartoe moeten worden gedwongen door de rechter. Voert de debiteur geen verweer, dan wordt de debiteur bij verstek veroordeeld door de rechter. Met dat vonnis kan via de deurwaarder executoriaal beslag worden gelegd op vermogensbestanddelen, zoals op een huis of auto. Maar ook kan een werkgever worden verplicht het loon van de debiteur rechtstreeks aan de deurwaarder af te dragen.

Voert de debiteur wel inhoudelijk verweer, dan wordt de zaak ingewikkelder. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat iemand anders een incassozaak tegen u begint. Als u het met die incasso niet eens bent, dan voert Driehoek Advocaten voor u verweer. Misschien heeft u de nota niet betaald om een reden: de dienst was onder de maat of u heeft zelfs schade geleden. Driehoek Advocaten stelt dan namens u een tegenvordering in. Zo kan een hele zaak worden omgedraaid en moet degene die een incassozaak tegen u heeft gemaakt, juist aan u betalen.

Regelmatig voert Driehoek Advocaten dergelijke incassoprocedures voor haar cliënten. Driehoek Advocaten beoordeelt uw juridische positie en zet de stappen die in uw situatie het meest effectief zijn. 

Mr. M.H. Doornbos
Mr. H.E. Davelaar
Mr. G. van Lent
Mr. J.J. Paalman


 

 

“Het onvermijdelijke sluitstuk van zakelijke dienstverlening”


Onze specialisten op het gebied van Incasso's

mr. H.E. Davelaar Driehoek Zwolle

mr. J.J. Paalman Driehoek Almelo

Aansprakelijkheids­recht

Agrarisch recht

Arbeidsrecht

Bestuursrecht

Burenrecht

Contractenrecht

Erfrecht

Hippisch recht

Huurrecht

Incasso's

Milieurecht

Ondernemingsrecht

Personen- en familierecht

Ruimtelijke ordeningsrecht

Strafrecht