Actueel - Overzicht blogitems en nieuwsberichten

Al onze advocaten schrijven geregeld over diverse onderwerpen die met het recht te maken hebben. Ook vind je hier algemene nieuwsberichten over juridische zaken en over ons zelf.

Juridisch advies, liever op tijd vooraf dan achteraf te laat

Zonneparken

|   9 apr, 2018

Je ziet ze steeds meer. Grote velden gevuld met zonnepanelen. Steeds vaker krijg ik vragen voorgelegd van grondeigenaren, veelal agrariërs, die benaderd zijn door professionele partijen die een dergelijk zonnepark op hun grond willen gaan exploiteren. 

Procederen of schikken? Laat uw juridische kansen beoordelen.

Gemeentelijke groenstroken

|   9 apr, 2018

Met regelmaat wordt er in Nederland geprocedeerd over groenstroken van de gemeente of andere stukken gemeentegrond die door een bewoner in gebruik zijn genomen, bijvoorbeeld als onderdeel van zijn tuin. Gemeenten blijken nogal eens als verliezende partij uit deze procedures te komen.

Financieringsvoorbehoud bij koop woning

|   21 apr, 2017

Een beroep doen op het financieringsvoorbehoud slaagt niet altijd!

De koper doet er verstandig aan om vooraf, te weten voordat hij de koopovereenkomst voor een woning ondertekent, te onderzoeken voor welk bedrag hij in zijn concrete situatie een hypothecaire lening kan verkrijgen.

 

Getuigenbewijs

|   20 apr, 2017

Hoe concreet moet een aanbod van bewijs door getuigen zijn?

Een rechter oordeelt op basis van feiten. Andere feiten kunnen leiden tot een andere uitspraak. Het is daarom belangrijk dat die feiten in de procedure vast liggen. Dat is het geval als beide partijen het over bepaalde feiten eens zijn. Maar vaak zijn de partijen in een procedure het oneens over de feiten.