Goed nabuurschap

Een apotheek wil gebruik maken van het parkeerterrein van een Vereniging van Eigenaars (VvE) van een appartementengebouw voor het vervangen van een machine om pillen te maken. Moet de VvE hieraan meewerken?

Goed nabuurschap

Feiten
De apotheek moet één keer per twee à drie jaren een pillenmachine vervangen. Deze machine is zo groot dat het niet mogelijk is om deze via de voorzijde van het gebouw naar binnen te brengen. De machine kan alleen maar via een raam aan de achterzijde op de eerste verdieping naar binnen worden gebracht. Hiervoor moet de apotheek wel gebruik maken van het parkeerterrein van de achterburen, de VvE. De VvE weigert dit, ondanks dat de apotheek aangeeft dat hij gebruik zal maken van licht materieel zoals een vorkheftruck en dat de aan- en afvoer van de machine gebeurt met lichte voertuigen. De apotheek beroept zich op de redelijkheid en billijkheid en goed nabuurschap.

De VvE blijft echter weigeren de apotheek gebruik te laten maken van haar parkeerterrein en voert het volgende aan:

  • er kan schade ontstaan aan de bestrating van het parkeerterrein of aan auto’s;
  • het risico op inbraken wordt vergroot en de appartementen zullen in waarde dalen;
  • de appartementseigenaren willen in volle vrijheid en ongestoord van hun eigendommen kunnen genieten;
  • de apotheek zal tegen de wil van de VvE een erfdienstbaarheid verkrijgen.

De VvE vraagt de rechter om te verbieden dat de apotheek het parkeerterrein van de VvE gebruikt. 

Oordeel rechter  
De wisseling van de machine vindt plaats op enkele tientallen meters van de appartementen en de daarachter gelegen omheinde tuinen. Het risico op inbraken wordt niet vergroot. De vrees voor schade aan auto’s bij gebruik van een hoogwerker is onterecht omdat de apotheek geen gebruik zal maken van een hoogwerker. Schade aan de bestrating van het parkeerterrein is niet aannemelijk nu gebruik wordt gemaakt van lichte voertuigen. Gelet op het specifieke doel en de beperkte mate waarin de apotheek gebruik maakt van het parkeerterrein van de VvE zal de apotheek geen erfdienstbaarheid door verjaring kunnen verkrijgen.  

De VvE maakt misbruik van bevoegdheid door de apotheek te weigeren bij een wisseling van de machine gebruik te maken van haar parkeerterrein. Het belang van de VvE om als eigenaar van het parkeerterrein anderen te weren weegt minder zwaar dan het belang van de apotheek die zonder gebruikmaking van het parkeerterrein de pillenmachine niet kan vervangen. Naar redelijkheid kan de VvE de apotheek niet verbieden om het parkeerterrein te gebruiken. Ook op grond van hetgeen in het maatschappelijk verkeer behoort, dient de VvE de machinewissel te dulden. De rechter geeft hierbij aan dat dit oordeel geldt voor het wisselen van een pillenmachine met een frequentie van één keer per twee à drie jaren, uit te voeren met licht materieel en uitgaande van de huidige feitelijke situatie ter plaatse. De apotheek moet de VvE tijdig inlichten over een wisseling van de machine om de kans op schade zo veel mogelijk te verkleinen. Eventuele schade voor de VvE ten gevolge van de wisseling van de machine moet door de apotheek aan de VvE worden vergoed.

Wat leren we hieruit? Het eigendomsrecht is ijzersterk, maar goed nabuurschap kan in bijzondere gevallen vereisen dat moet worden toegegeven aan een belang van buren en dat de eigenaar even moet inschikken.

mevr. mr. M.H. Doornbos

Maaike Doornbos is een geboren advocaat, gedreven en enthousiast.

Het huurrecht, contractenrecht en arbeidsrecht zijn de belangrijkste rechtsgebieden van haar praktijk. Voor het opstellen of beëindigen van overeenkomsten, het geven van advies, bijstand in procedures bij rechtbank, gerechtshof en raad van arbitrage of het verkrijgen van een second opinion kunt u bij haar terecht. Zij treedt op voor bedrijven en particulieren.

Maaike heeft de specialisatieopleiding huurrecht van de Vereniging van Huurrecht Advocaten gevolgd en  is lid van deze vereniging.

Het procederen en in het bijzonder de mondelinge behandelingen bij rechtbank en gerechtshof vindt Maaike het leukste onderdeel van haar beroep.