Actueel - Overzicht blogitems en nieuwsberichten

Al onze advocaten schrijven geregeld over diverse onderwerpen die met het recht te maken hebben. Ook vind je hier algemene nieuwsberichten over juridische zaken en over ons zelf.

Juridisch advies, liever op tijd vooraf dan achteraf te laat

Een paraaf op iedere bladzijde van de overeenkomst

|   26 mar, 2019

Is het echt nodig om iedere bladzijde van de overeenkomst te paraferen? Volstaat een handtekening op de laatste bladzijde niet?

Procederen of schikken? Laat uw juridische kansen beoordelen.

Gelijk krijgen bij de rechter, maar dan…..

|   26 mar, 2019

U krijgt een beslissing van de rechter en bent in het gelijk gesteld. Eindelijk gerechtigheid! De tegenpartij mag u gaan betalen. Dat is uiteraard een feestje waard, maar juich niet te vroeg. Wat als de tegenpartij geen geld heeft? 

Onderschat een concurrentiebeding niet

|   26 mar, 2019

U hoort ze vast ook, de verhalen tijdens verjaardagen dat je je niet druk hoeft te maken over een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Zonneparken

|   9 apr, 2018

Je ziet ze steeds meer. Grote velden gevuld met zonnepanelen. Steeds vaker krijg ik vragen voorgelegd van grondeigenaren, veelal agrariërs, die benaderd zijn door professionele partijen die een dergelijk zonnepark op hun grond willen gaan exploiteren. 

Overschrijding van termijn kan fataal zijn.

Gemeentelijke groenstroken

|   9 apr, 2018

Met regelmaat wordt er in Nederland geprocedeerd over groenstroken van de gemeente of andere stukken gemeentegrond die door een bewoner in gebruik zijn genomen, bijvoorbeeld als onderdeel van zijn tuin. Gemeenten blijken nogal eens als verliezende partij uit deze procedures te komen.

Nulurencontract

|   9 apr, 2018

Heeft u een nulurencontract en wordt u gedurende 3 maanden regelmatig opgeroepen door uw werkgever, dan kunt u daarna als u niet meer opgeroepen wordt, meestal aanspraak maken op uitbetaling van een vast aantal uren.